Accept Inkomstförsäkring

En andra chans inom fackligt arbete


Devisen ”en andra chans” är något som kan tillskrivas fackligt arbete och engagemang för den svagare parten i ett arbetsrättsligt förhållande. En facklig organisation kan ses som att den arbetar för att kunna stärka den anställde i en relation med arbetsgivaren. Vad kan hända om en anställd råkar göra fel och vad kan en verka för att den svagare parten kan få en andra chans?

I ett anställningsavtal finns det många överenskommelser, som när det rör arbetstiden, lönen, semester och förhållningsregler som när det gäller bland annat arbete för konkurrenter. När det kan bli en tvist, så brukar det ses som att arbetsgivaren har tolkningsföreträde och det gäller då att se omständigheter som medför att arbetsgivaren har rätt i sin tolkning och när arbetsgivaren har fel. När en anställd kommer försent, pga exempelvis tågförsening, kan ses som okej vid enstaka gånger, men vad händer när en anställd konsekvent kommer försent? När kan arbetsgivaren ha rätt att avsluta anställningen och anställningsavtalet? Devisen ”en andra chans” kan ses som att den anställde ska få rätt att kunna förändra sitt beteende, så att anställningsavtalet kan fortlöpa så som det är tänkt utifrån arbetsgivaren tolkningar. En erinran kan därmed ges, för att den anställde därmed ska ges chans till förändring.
 

När andra parter påverkar

Vid en tvist mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan representanter från båda parter närvara och påverka utgången av tvisten. Tvisten kan gå från förhandling på lokal nivå (på arbetsplatsen) till en central förhandling samt till Arbetsdomstolen. Denna form av tvist inkluderar individer och representanter som direkt har en ställningsfullmakt från arbetsgivaren och arbetstagaren.

Miiko Albornoz och en andra chansDet finns tillfällen då tredje part vill delta indirekt i diskussionerna och påverka utgången. Ett exempel kan vara fotbollsspelare som representerar Svenska fotbollslandslaget. När exempelvis landslagstränaren tar ut någon för spel i landslaget, kan allmänheten (som tredje part) ha åsikter om valet. Detta trots att landslagstränaren (som har ställningsfullmakt av Svenska Fotbollsförbundet) väljer ut en fotbollsspelare (som blir anställd). Tar vi exempelvis fotbollsspelare som Miiko Albornoz eller Alexander Gerndt, så har de erbjudits ett anställningskontrakt av Svenska Fotbollsförbundet, men som sedermera inte kunna utnyttja sitt anställningskontrakt, då allmänheten dömt dem på förhand. Skulle allmänheten ha samma intresse av att vara en dömande part i privata intressen och anställningsförhållanden mellan en enskild anställd och en enskild arbetsgivare?

Det är glädjande att allmänheten har ett intresse för fackligt arbete, men det gäller att organisera sig på rätt sätt och i rätt fora. Låt fackliga förhandlingar fortskrida och påverka fackliga organisationer i stället för att försöka påverka enskilda anställningsavtal.
 

 Unionen