Accept Inkomstförsäkring

Fackförbund


I Sverige är det föreningsfrihet som råder och du har valet att välja mellan om du vill vara medlem i ett fackförbund eller om du vill stå utanför facket. Om du vill bli medlem i en facklig organisation, är det en fördel om du går med i det fackförbund som din arbetsgivare har kollektivavtal med, då den lokala fackliga klubben får fler att företräda (utifrån den solidariska tanken att "tillsammans är vi starka") – detta är dock inget krav, du kan därför välja att vara medlem i något av de svenska fackförbunden som finns i Sverige.

Vilket fackförbund ska du välja?

Alla fackförbund är specialiserade för ett yrkesområde och/eller yrkesgrupp, bland annat företräder Ledarna bland andra chefer och Lärarna företräder yrkesgruppen lärare. Alla fackförbunden samverkar med varandra i olika paraplyorganisationer – Landsorganisationen (LO), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och Sveriges akademikers centralorganisation (SACO).

ST

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med cirka 90 000 medlemmar. Medlemmar inom ST arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser.

Unionen

Med drygt 500 000 medlemmar är Unionen Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden. Om du är tjänstemän på en arbetsplats i den privata sektorn, är Unionen fackförbundet du ska tillhöra för att få bäst inflytande på arbetsplatsen.
>>> Unionen – fackförbundet för privata tjänstemän! <<<

 

 

 

Unionen