Accept Inkomstförsäkring

Fackliga frågor på arbetstid?


Får jag jobba med fackliga frågor på arbetstid? Måste jag ta ledigt för den tid som jag går på ett medlemsmötet med facket?

Grunden med fackligt arbete är att du får jobba med fackliga frågor på arbetstid – om du har ett förtroendeuppdrag i klubbstyrelse, är adjungerad till ett uppdrag eller är vald som skyddsombud. Det är reglerat i Medbestämmandelagen (MBL) att den tid för fackligt arbete som är arbetsrelaterat ska arbetsgivaren bekosta – för den lönekostnad för den tid som du sysslar med fackliga frågor. När det gäller internt fackligt arbete (som att göra en medlemstidning eller likvärdigt) kan arbetsgivaren till en viss del neka dig för detta och då ska fackförbundet ge ersättning för utebliven lön.

Om det finns ett kollektivavtal, finns det ofta reglerat i olika överenskommelse om vem som ska stå för vilket arbete. Det finns ofta överenskommelse om att medlemmar inte behöver få löneavdrag för att vara med på klubbmöten – som årsmöte och medlemsmöten – och ibland kan det finnas en konkret överenskommelse som att en medlem får delta i fackligt arbete upp till fem timmar om året.  Unionen