Accept Inkomstförsäkring

Fackliga frågor


Ett bra fackligt arbete är att förändra och förbättra villkoren för arbetstagarna på en arbetsplats och skapa opinion i viktiga frågor som berör arbetstagare i strategiskt, långsiktigt perspektiv på både lokal, regional och internationell nivå.

Varför bry sig om arbetstagare i andra länder?

Vi lever i en allt mer internationell miljö, där företagen samverkar med varandra i allt större utsträckning, vissa företag outsourcar vissa tjänster till "låglöneländer", flyttar verksamheter till centrala orter i Sverige och därmed läggs vissa verksamheter ner på vissa orter. Andra vill komma i gång med en verksamhet och genom bra incitament – skattepolitiskt och arbetstagarvänligt – kan vi tillsammans se till att det skapas nya jobb, samtidigt som de befintliga jobben finns kvar.

Utifrån ett internationellt och solidariskt perspektiv är det viktigt att vi tillsammans kan skapa förutsättningar att alla arbetstagare, oavsett var i världen vi bor, får en inkomst som vi kan leva på och att förhindra barnarbete och att FN:s deklarationer beaktas fullt ut (detta arbete bedrivs bland annat genom facklig samverkan genom International Labours Organisation, ILO).