Accept Inkomstförsäkring

Fackliga frågor:
‘Sverige’

Online kasino med svenska kronor


De flesta svenska spelare som spelar casinospel online gör det i utländska valutor, då alla online casinon förutom Svenska Spels är baserade i utlandet, så det helt enkelt ofta enklast så. Många svenskar är dessutom väldigt vana vid att hantera utländska valutor av olika skäl, så det stör dem inte på något vis att göra detta. Samtidigt finns det dock de som skulle föredra att göra detta med svenska kronor, kanske för att det då blir lättare att hålla koll på spel kassan, eller av andra skäl.

Och den goda nyheten är att du inte måste spela på Sveriges Casino Cosmopol eller andra statligt ägda casinon för att kunna göra detta, för det finns en del online casinon som vet om detta och därför erbjuder spel även i svenska kronor. De är inte jättemånga, men de finns.

Ofta är dessa casinon sådana som även i övrigt riktar sig till svenska spelare, och kanske även översatt sin sajt till svenska, har ett spelutbud som består av spel som man vet är populära i Sverige och kanske till och med ägs av svenska personer eller företag, men inte alltid.

Online kasino med svenska kronor

Hur hittar man då online casinon där denna möjlighet finns?

Det finns vissa sajter som listar denna information på Internet, så att börja med att leta i sökmotorer efter detta är att rekommendera. Hittar du inget casino genom att söka efter just casinon som tar svenska kronor i sökmotorerna, sök helt enkelt efter casinon som marknadsför sig som ”svenska”, då det som sagt brukar röra sig om samma sajter många gånger.

 

Bra att veta om du bestämmer dig för att spela online kasino med svenska kronor

Om det är så att du spelar med svenska kronor på ett online kasino bör du veta att alla vinster förstås också betalas ut i svenska kronor. Detta är förstås logiskt och något som de flesta förstår, men det som kan förvirra i sammanhanget är att det brukar finnas färdiga, fasta tavlor med information om saker som vunna jackpots, max. vinsten just nu och liknande, och dessa brukar då vara i euro, dollar eller pund. Du bör därför alltid hålla utkik efter någon slags valutasymbol när du ser uppgifter av det här slaget istället för att anta att det rör sig om kronor, för att inte bli förvirrad av att flera olika valutor förekommer på en och samma sajt.

 
Unionen

Fackförbund för fotbollsspelare


Spelarföreningen Fotboll i Sverige är ett fackförbund som vänder sig till fotbollsspelare i allmänhet och elitspelare i Allsvenskan (herr- som dam), Superettan och den första divisionen.

Spelarföreningen Fotboll i Sverige har arbetat med många frågor som kan ses som självklara, men som alltid är viktiga att bevaka att de efterföljs och förbättras. Frågor som exempelvis försäkringsskydd, socialt skydd och andra former av spelaravtal. Frågor som gränsar till deras fotbollsspelande utom det som sker på planen, det vill säga rådgivning när det gäller kontraktsskrivning, agenter, försäkringar, skatt, deklaration, sjukkassa, a-kassa, utbildning och karriärplanering, samt att man kan köpa tjänster som juridisk konsultation samt förhandling vid kontraktsskrivning (egen agentbyrå).

Med professionell handledning och sakkunniga intressenter, kan fotbollsspelare få ett bra skydd genom Spelarföreningen för att ha en bra grund i samhället, likt för inom andra yrken.

Tips på bra fotbollsspelare:

  • Daniel Silva
  • Christopher AlvengripUnionen

En andra chans inom fackligt arbete


Devisen ”en andra chans” är något som kan tillskrivas fackligt arbete och engagemang för den svagare parten i ett arbetsrättsligt förhållande. En facklig organisation kan ses som att den arbetar för att kunna stärka den anställde i en relation med arbetsgivaren. Vad kan hända om en anställd råkar göra fel och vad kan en verka för att den svagare parten kan få en andra chans?

I ett anställningsavtal finns det många överenskommelser, som när det rör arbetstiden, lönen, semester och förhållningsregler som när det gäller bland annat arbete för konkurrenter. När det kan bli en tvist, så brukar det ses som att arbetsgivaren har tolkningsföreträde och det gäller då att se omständigheter som medför att arbetsgivaren har rätt i sin tolkning och när arbetsgivaren har fel. När en anställd kommer försent, pga exempelvis tågförsening, kan ses som okej vid enstaka gånger, men vad händer när en anställd konsekvent kommer försent? När kan arbetsgivaren ha rätt att avsluta anställningen och anställningsavtalet? Devisen ”en andra chans” kan ses som att den anställde ska få rätt att kunna förändra sitt beteende, så att anställningsavtalet kan fortlöpa så som det är tänkt utifrån arbetsgivaren tolkningar. En erinran kan därmed ges, för att den anställde därmed ska ges chans till förändring.
 

När andra parter påverkar

Vid en tvist mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan representanter från båda parter närvara och påverka utgången av tvisten. Tvisten kan gå från förhandling på lokal nivå (på arbetsplatsen) till en central förhandling samt till Arbetsdomstolen. Denna form av tvist inkluderar individer och representanter som direkt har en ställningsfullmakt från arbetsgivaren och arbetstagaren.

Miiko Albornoz och en andra chansDet finns tillfällen då tredje part vill delta indirekt i diskussionerna och påverka utgången. Ett exempel kan vara fotbollsspelare som representerar Svenska fotbollslandslaget. När exempelvis landslagstränaren tar ut någon för spel i landslaget, kan allmänheten (som tredje part) ha åsikter om valet. Detta trots att landslagstränaren (som har ställningsfullmakt av Svenska Fotbollsförbundet) väljer ut en fotbollsspelare (som blir anställd). Tar vi exempelvis fotbollsspelare som Miiko Albornoz eller Alexander Gerndt, så har de erbjudits ett anställningskontrakt av Svenska Fotbollsförbundet, men som sedermera inte kunna utnyttja sitt anställningskontrakt, då allmänheten dömt dem på förhand. Skulle allmänheten ha samma intresse av att vara en dömande part i privata intressen och anställningsförhållanden mellan en enskild anställd och en enskild arbetsgivare?

Det är glädjande att allmänheten har ett intresse för fackligt arbete, men det gäller att organisera sig på rätt sätt och i rätt fora. Låt fackliga förhandlingar fortskrida och påverka fackliga organisationer i stället för att försöka påverka enskilda anställningsavtal.
 

 
Unionen

Hur påverkar fackligt arbete oss i vardagen?


Det sägs att fotboll och politik inte ska höra samman. Det sägs också att Melodifestivalen och politik inte ska höra samman. Det sägs även att fackligt arbete och politik inte ska höra samman. Allt är politik för politik är sådant som händer och berör oss i vår vardag.

Fackligt arbete är politik!

  • Ska arbetsmarknadens parter komma överens om miniminivåer avseende lönesättning eller ska det lagstadgas om en minimilön (som det exempelgörs i de baltiska länderna)?
  • Ska staten vara med och finansiera kostnaderna för att anställa individer (som exempelvis halverad arbetsgivaravgift för unga under 26 år) eller ska staten anse att bidragslinjen inte ska gälla för varken anställda och företag?
  • Ska arbetsgivaren få säga upp en anställd hur som helst och låta den anställde gå på dagen eller ska det krävas några som helst krav på skäl till uppsägning? Hur mycket i Lagen om anställningsskydd ska kunna luckras upp? Miljöpartiet och de borgerliga partierna kom överens om i början av 2000-talet om att ändra till två undantag i turordningslistan vid uppsägning för företag upp till tio anställda.

Fackligt arbete är politik och politik i partier påverkar fackligt arbete – fackligt arbete och politik går hand i hand, likt ett par som går hand i hand på stan.

Hur ska fackligt arbete genomsyras i vardagen?

Jenny Bengtsson, Hotell- och restaurangfackets Stockholmsordförande, har i en debattartikel i SvD ställt sig fundersam om hur en aktiv Sverigedemokrat ska kunna hantera fall av diskriminering och menar att det är helt naturligt att fackföreningsrörelsen säger nej till aktiva Sverigedemokrater. Efter publiceringen har Bengtsson blivit hotad, vilket resulterat i polisanmälningar.

Att som fackligt vald av medlemmarna i en demokratisk organisation utsättas för hot för ens engagemang får aldrig accepteras. För att kunna föra en konstruktiv dialog och kommunikation inom organisationen och i externa sammanhang, gäller det att det finns två parter som vill föra en dialog där argumenten får vinna över det fysiska våldet.  Det finns organisationer som tyvärr inte vill detta, vilket än en gång har uppmärksammats i media.

Fackligt arbete måste få fortsätta för att kunna gagna medlemmarna i en positiv anda. En facklig företrädare måste få och ha lagligt stöd och skydd för att kunna verka fackligt, precis som riksdagsledamöter som har en risk att utsättas för hot och våld har skydd av SÄPO.

Facket förändras i framtiden?

Hur ser ett bra fackligt arbete ut i framtiden? Vilket stöd har fackföreningsrörelsen av svenska riksdagsledamöter efter valet? Vad händer om arbetsmarknadens parter får minskade befogenheter att komma överens om saker och ting och där allt mer regleras av lagstiftning? Har en riksdagsledamot lika stor kunskap om alla branscher som lokalt, fackligt vald företrädare? Det görs flera kvalitativa undersökningar om fackförbundens arbete i Sverige år 2014 och som kan ge tendens om framtidens fackliga arbete. För politik påverkar fotbollen, Melodifestivalen och fackligt arbete – frågan borde vara till vilken grad och vilket engagemang som vi vill lägga ner, som medlemmar och som anställda.
 
Unionen

Det personliga förtroendet är A och O i alla uppdrag!


Det personliga förtroendet, eller arete (duglighet) som Aristoteles skulle definera det som, är en av tre viktiga kompenter för om en individ har ett bra ethos eller inte. För förtroende är viktigt inom fackligt arbete, för om inte med- och motparten har duglighet för att förhandla, spelar det ingen roll om denne har en välvilja eller yrkeskompetens.

 

Kompetens – praktisk och legitimt

För att kunna utöva en kompetens inom ett yrke är viktigt för att arbetet ska kunna fullgöras på ett säkert och bra sätt. Detta sker vanligtvis att arbetstagaren har denna kompetens i samband med rekryteringen eller får detta i samband med introduktionen samt att det ställs krav från alla arbetsmarknadens parter att relevant utbildning sker så att kompetensen finns kontinuerligt under hela anställningen.

Inom vissa yrkesgrupperingar, som läkare, advokater och psykologer, krävs det en legitimation för att garantera en viss professionalitet hos den som utövar yrket.  Denna legitimation ska borga en säkerhet för kunden som behöver de tjänster som erbjuds, en säkerhet som bygger på bland annat vetenskapliga studier och forskning som grund.

Legitimationen är ett legalt verktyg som tilldelas vissa yrkesgrupper ett ethos som bygger på en titel för en individ. Motzi Eklöf beskriver i sin avhandling ”Läkarens ethos” om ethos som framställande av auktoritet och karaktär, personlig karaktär gentemot åhöraren samt förtroende för hela yrkeskåren.  Den grekiske filosofen Aristoteles beskriver ethos på likvärdigt sätt – som klokhet/förståndhet, duglighet som individ och intention/välvilja. Förtroende kan kategoriseras på olika sätt och enligt olika definitioner och bygger på om det är riktat mot en som person, ens ”yrkestitel” eller handling.

Förtroende genom profession

En läkares ethos bygger på ens ”yrkestitel” och dess profession i första hand och gentemot en som person och dess duglighet i andra hand. Att ett yrke professionaliseras bygger i grunden på att en blir och är akademisk utbildad inom det specifika området och kan referera till sådan norm som gemene man kan stå bakom, baserad på forskning och empiri på området.
   Att alla yrken inte har en profession kan skapa en problematik till den grad att det kan skapa olikheter mellan individers kunskap i sin yrkesutövning. Frågan är dock om det behövs en profession för vissa yrken och detta kan grunda sig i om vi ser aspekten om ethos utifrån en persons duglighet. Även om en inte ska göra skillnad på ”individer och individer” och ”yrken och yrken” så kan det vara skillnad på om vi ställer krav på olika yrkesutövare och dess kunskaper, beroende på om det handlar om våra liv eller inte. Jag ställer högre krav på kompetens på någons yrkeskunskaper och duglighet som ska göra en operation i mina knän än på någon som paketerar upp mjölk i mejerihyllan i livsmedelsbutiken (om ni förstår vad jag menar avseende liv och sak). Ju högre krav som jag ställer på någons yrkesutövning och duglighet, desto mer makt får och tar denne i förhållande till mig som patient och som individ.

Läkarens ethos är legaliserat genom legitimationen och vartefter skolmedicinen normaliserats, ju mer ”kvacksalvande” har den alternativa medicinen blivit. Den alternativa medicinen kan dock kategoriseras in i två delar, nöje och obehag, i och med att massage och badkurer inte leder (vad jag vet) till några direkta men för livet och elektriska bälten och bantningskurer kan vara en direkt orsak som men för livet, om man utgår från de skador som baserar på den biologiska kroppen. Även om läkaren har en legal makt och ethos att säga och normalisera om vad som är en direkt skada, så kan det finnas faktorer som påverkar för envar rent psykologiskt och fysiologisk – det är när det gäller det psykologiska som ”kvacksalvare” kan agera bättre, eftersom ingen i sig kan säga att den som brukar denne alternativa medicin har fel, om denne känner sig bättre av brukandet av den alternativa medicinen.

Praktisk eller legalt förtroende i fokus?

Läkarkårens allt starkare ställning kan även sättas in i ett perspektiv som är ansvarsfrågan om och när det händer någonting. Väljer en att gå till ett sjukhus för vård och det händer någonting, så finns det vanligtvis ansvarsförsäkringar som täcker kostnader för uppkomna skador, lyte och men. Väljer en att gå till en ”kvacksalvare” så kan det bli en situation där en måste gå via domstol för att få rätt och därmed kräva skadestånd som inte nödvändigtvis kan betalas av den som utför vård med den alternativa medicinen.

Dugligheten är viktigt i alla sammanhang, oavsett om du har en legal titel och profession. Utan en duglighet har du inget personligt förtroende och då kommer det inte gå bra i fackliga örhandlingar och i fackligt arbete.

 
Unionen

Om årsmötet


Fackligt arbete kan ske på två olika sätt; antingen som anställd av ett fackförbund (då är man tjänsteman) eller som förtroendevald. Grunden i allt fackligt arbete är att det sker på ideellt basis, men att arbetsgivaren betalar lön för den fackliga tiden som direkt berör arbetsplatsen (och att fackförbundet betalar utebliven lön för den tid som det handlar om intern medlemsvård). Tjänstemännen som är anställda på fackförbunden ska utföra de uppdrag som de fackliga förtroendevalda beslutar om.

För att kunna verka som förtroendevald inom ett fackförbund behöver du ha ett mandat från medlemmarna och det sker i grunden genom årsmötet, antingen att du får sitta med i styrelsen eller att styrelsen får rätt att adjungera in någon för sakfrågor under året. Vanligtvis sker årsmötet i början av ett kalenderår (fråga din lokala styrelse om när årsmötet sker för din lokala klubb) och där beslutas många strategiska frågor, som verksamhetsplan och budet för kommande period (som oftast är utlagd över ett verksamhetsår). 

I en fackförening finns det något som heter stadgar som bestämmer om vad som krävs gå igenom på ett årsmöte, när detta ska äga rum och hur det ska genomföras – man har en dagordning med en del punkter som ska gås igenom – bland annat om kallelsen skickats ut på ett ”behörigt sätt” (om medlemmarna har fått det i god tid inför årsmötet på så sätt som står i stadgarna), om den avgående styrelsen har gjort saker och ting i enlighet med fattade beslut och kan beviljas ansvarsfrihet (det innebär i praktiken om medlemmarna godkänner styrelsens arbete), val av ny styrelse (som kan omfatta hela eller delar av den avgående styrelsen) och frågor som berör verksamhet och ekonomi för ett fackförbund.

Årsmötet är det ”högsta beslutande organet” för en fackförening och hit är alla medlemmar välkomna att delta i, antingen få vara med själva eller välja ombud som kan närvara. Här tas strategiska frågor upp, som har betydelse för den vision som fackföreningsrörelsen har – ska man säga ja till könskvotering för föräldraförsäkringen? Ska man säga nej till inkomstförsäkring? Många politiska frågor som fackföreningsrörelsens centralorgan ska verka för eller emot fattas vanligtvis på ett årsmöte för hela fackföreningen på nationell nivå. På central nivå syns bland annat Wanja Lundby-Wedin som företrätt LO (Landsorganisationen).

Gör din röst hörd – påverka årsmötet med dina tankar och idéer! För utan medlemmarns engagemang, går det inte att förändra och förbättra villkoren för arbetstagarna – på lokal nivå på arbetsplatsen, i hela landet och utifrån ett globalt synsätt.
Unionen

Rollen som förtroendevald


Att vara fackligt förtorendevald innebär konkret att du är vald med förtroende av de medlemmar på arbetsplatsen som kollektivavtalet omfattar. Det finns många olika "titlar" för förtroendevalda, men det viktiga är att du vet vem eller vilka som du företräder och att det är för dem du verkar för.

I alla fackliga klubbar, oavsett om det är en lokal facklig klubb, regional eller nationell styrelse, finns det en styrelse som består av ett antal personer – rent formellt har de titlar och som beskriver vilken roll i gruppen som de har och blivit valda med förtroende av.

Ordförande
Den som leder och fördelar arbetet i den fackliga styrelsen. En fördel är om ordförande är visionär och har ett långsiktigt tänkande utifrån ett övergripande perspektiv. Ordförande brukar delta i fackliga förhandlingar.

Vice ordförande
Deltar i det övergripande arbetet, tillsammans med ordförande, och deltar normalt också i fackliga förhandlingar. Ordförande och vice ordförande brukar ibland ha olika arbetsområden, som en har hand om det internationella arbetet och den andre har hand om det nationella arbetet (om det är en nationell facklig styrelse).

Kassör
Den som bokför och redovisar medlemsintäkter och kostnader i samband med seminarium och medlemsaktiviteter.

Sekreterare
Skriver protokoll från styrelsens möten och ser till att medlemmar blir kallade till årsmöten och att styrelsens ledamöter får kallelse och alla handlingar som krävs för att beslut ska kunna fattas, utifrån fackklubbens stadgar.

Ledamot
Alla i en styrelse är ledamöter i grunden, även om vissa har mer inriktade titlar och arbetsområden. Traditionellt är "ledamot" en som sitter med  istyrelsen och arbetar med klubbens löpande verksamhet och har ibland ett ansvarsområde – som försäkringsrådgivare.

Skyddsombud
Rent formellt utses en skyddsombud av arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatsen i samförstånd. Vanligtvis brukar den lokala klubben ha hand om denna nomineringsprocess, då fackligt arbete och skyddsombudets arbete går hand i hand.

Revisor
En revisor är inte en ordinarie ledamot i en facklig styrelse, då den ska granska styrelelsens arbete och ge förslag om ansvarsfrihet till klubbens årsmöte. Den ska granska styrelsens arbete och se att det följer skrivna protokoll och att den ekonomiska redovisningen är korrekt och enligt god sed. En god sed är att revisorn bjuds in till ett eller ett par styrelsemöten under året och får närvara det faktiska arbetet.

Förhandlingsdelegation
Ofta brukar det uppstå situationer, där klubben behöver förhandla med arbetsgivaren (eller vice versa) och då finns det en förhandlingsdelegation, som från den fackliga sidan i normalfallet består av ordförande, vice ordförande och någon ytterligare person. Vid adhoc kan någon från central nivå närvara, beroende på vad det är för slags förhandling.

Andra förtroendeuppdrag
För att det fackliga arbetet ska flyta på på ett bra sätt, kan det ibland vara bra om det finns mandat från årsmötet att man får adjungera (välja in) någon som får utföra ett förtroendeuppdrag för klubbens räkning.

Samtliga förtroendeuppdrag ska meddelas arbetsgivaren snarast, så snart detta är känt – vilket vanligen är någon dag efter att årsmötet ägt rum.
Unionen

Inkomstförsäkring


Vad är egentligen en inkomstförsäkring och hur påverkar det mig som arbetstagare? När behöver jag ha en inkomstförsäkring och är det inte staten som ska garantera en viss trygghet i samhället? 

En inkomstförsäkring är i grunden en kompletterande, privat försäkring som du kan tecka till den arbetslöshetsförsäkring som finns lagstadgad i Sverige. Tesen om att du ska få ut 80 % av din lön som arbetssökande har under många år fungerat, men vartefter löneutvecklingen och taket på vad samhället hjälper till med förändras, är det allt fler som inte får ut denna nivå.

Har du en lön som överstiger en nivå – som ligger på runt 20 000 kronor – får du från arbetslöshetsförsäkringen ut 80 % av det som går upp till 20 000 kronor, därutöver täcker inte arbetslöshetsförsäkringen – detta oavsett om du har 21 000 kronor eller 38 000 kronor i månadslön.

Skulle du ha en månadslön på 30 000 kronor och vill få ut 80 % av 30 000 kronor, får du därför teckna en inkomstförsäkring. Det finns många försäkringsbolag som erbjuder denna försäkring och som villkor för att teckna denna, krävs det ofta att du är tillsvidareanställd (anställd sedan minst sex månader, som en provanställning kan vara), inte känna till att du är varslad (att du kan bli uppsagd, i samband med en pågående förhandling på arbetsplatsen om arbetsbrist) och andra kritierer som finns uppställda – jämför därför gärna olika försäkringsbolag, så att du inte tecknar en försäkring som du inte får användning av.

Nedan presenterar vi några försäkringsbolag som erbjuder inkomstförsäkring:

Accept Inkomstförsäkring
Accept är ett svenskt försäkringsbolag, som har varit verksamt sedan 1998. Accept erbjuder bland annat inkomstförsäkring, som kompletterar A-kassans ersättningar för dig som har en lön över a-kassetaket på 18 700 kronor.
>>> Teckna inkomstförsäkring på www.accept.se! <<<

Insplanet
Insplanet erbjuder privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom försäkring och andra privatekonomiska områden och förmedlade närmare 100 000 försäkringar under år 2009.
>>> Få prisjämförelser på www.insplanet.com! <<<
Unionen

Fackliga frågor på arbetstid?


Får jag jobba med fackliga frågor på arbetstid? Måste jag ta ledigt för den tid som jag går på ett medlemsmötet med facket?

Grunden med fackligt arbete är att du får jobba med fackliga frågor på arbetstid – om du har ett förtroendeuppdrag i klubbstyrelse, är adjungerad till ett uppdrag eller är vald som skyddsombud. Det är reglerat i Medbestämmandelagen (MBL) att den tid för fackligt arbete som är arbetsrelaterat ska arbetsgivaren bekosta – för den lönekostnad för den tid som du sysslar med fackliga frågor. När det gäller internt fackligt arbete (som att göra en medlemstidning eller likvärdigt) kan arbetsgivaren till en viss del neka dig för detta och då ska fackförbundet ge ersättning för utebliven lön.

Om det finns ett kollektivavtal, finns det ofta reglerat i olika överenskommelse om vem som ska stå för vilket arbete. Det finns ofta överenskommelse om att medlemmar inte behöver få löneavdrag för att vara med på klubbmöten – som årsmöte och medlemsmöten – och ibland kan det finnas en konkret överenskommelse som att en medlem får delta i fackligt arbete upp till fem timmar om året.  
Unionen

Hur berör det mig?


Det som händer utomlands, påverkar det mig som arbetstagare här i Sverige? Varför behöver jag bry mig om de chilensk gruvarbetarna eller att det pågår barnarbete i Kina?

Allt som pågår i omvärlden påverkar oss arbetstagare i Sverige och de arbetsvillkor som finns på våra arbetsplatser. Företagsledare bevakar omvärlden kontinuerligt och har en omvärldsanalys utifrån ett ekonomiskt perspektiv – hur påverkar det företagets vinst om man outscorcar (lägger ut) en viss verksamhet till ett annat land? Kan man lära estländare det svenska språket och lägga ut en telefoniväxel och bara behöva betala halva lönekostnaden? Kan man kringgå LAS (lagen om anställningsskydd) om man lägger ut en verksamhet på ett bemanningsföretag?

Internationella frågor påverkar och arbetstagare behöver – precis som arbetsgivare – se vad som händer i omvärlden och bevaka sina intressen. Många fackförbund har ett internationellt sekreteriat som bland annat jobbar med att förbättre länders arbetstagarvillkor och att FN:s organs ILO (Internation Labours Organisation) och deras uppställda villkor uppfylls av de länder som gått med på att följa dem och att länder som inte anslutit sig gör detta.
Unionen