Accept Inkomstförsäkring

Förena nytta med nöje på medlemsmötet


Medlemsmöte är den finaste formen av möte och för fackligt arbete!
På medlemsmötet är det medlemmarna som står i fokus och där olika beslut ska fattas. Olika fackförbund kan ha olika stadgar, men vanligtvis brukar de lokala klubbarna ha ett till två medlemsmöten om året (där årsmötet räknas som et medlemsmöte).

Under ett medlemsmöte finns möjligheten för medlemmarna att träffas under avkopplande former och träffa deras lokala och valda fackliga representanter inom den fackliga sfären, eftersom styrelsen består av arbetskollegor inom företaget. På ett medlemsmöte finns möjligheten att ha en dialog om olika fackliga ämnen och arbetsrättsliga frågor som hur det går i löneförhandlingen, om det är rätt eller fel att företaget vill förlänga arbetstiden med en halvtimme om dagen och samspråka om hälsa på jobbet och om det kan behövas någon form av träningsgym som medlemmar kan gå till efter arbetstidens slut.

Den lokala fackliga styrelsen brukar bjuda in medlemmarna till medlemsmötet i god tid, vanligtvis kan det ske cirka en månad innan och detta kan ske antingen brevledes eller i digital form. För att säkerställa att alla medlemmarna får inbjudan kan det vara lämpligt att de medlemmar som inte aktivt gett ”tillstånd” till att få all information digitalt får detta brevledes.

Under ett medlemsmöte så gäller det att förena nytta med nöje och beroende på vilken budget som finns och rekommendationer från centrala fackförbundet, så går det att ha trevliga sammankomster till en låg kostnad. Varför inte bjuda in en representant från arbetsgivarsidan som får samtala under en punkt och ge sin syn kring ett ämne som ”arbetsmarknaden och företaget går hand i hand”. Kanske kan ni få en summa av arbetsgivaren för att kunna lägga ut för mackor eller liknande genom denna inbjudan? Genom en bra dialog mellan fack och arbetsgivare går det att finna lösningar som gagnar medlemmarna, för det gäller att se målet framför att se den andre parten som en fiende.

Det finns en stor kompetens inom många fackliga organisationer att samordna ett event för ett medlemsmöte och det går att ordna så att medlemsmötet, som är den finaste formen av möten i Sverige, kan anordnas till glädje för medlemmarna och det lokala fackliga arbetet. Varför inte lägga ett medlemsmöte på en gemytlig restaurang i centrala Stockholm med närhet till pendeltåg, bussar och tunnelbanan? Det finns bra alternativ till att göra ett bra event för företaget, fackklubben och medlemmarna – så länge ni har medlemmarna i fokus!Unionen