Accept Inkomstförsäkring

Företagsevent för samhörigheten mellan medarbetarna


En viktig fråga inom fackligt arbete är att skapa sunda förutsättningar till att ha ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen. Med ett bra arbetsklimat kan medarbetarna skapa bra samhörighet mellan medarbetarna, så att det blir ett gemensamt arbete för att nå gemensamma mål.

Att driva frågan om bra arbetsklimat är viktigt och kan vara ett naturligt inslag inom det fackliga arbetet, även om frågan ytterst ägs av företaget och dess ledning. För att de ska kunna lyssna på fackliga företrädare i sakfrågor gäller det vanligtvis att en argumenterar med ekonomiska argument.  Argument som kan användas är att genom att ha ett företagsevent där medarbetarna får träffas under avkopplande former, stärks medarbetarnas självkänsla och samhörighet med varandra och att företaget behöver tänka längre än till kvartalsrapporten. Att budgetera en summa, exempelvis 750 kronor per medarbetare, kan företaget få en personalvårdande aktivitet som gynnar sig i längden och som är avdragsgill kostnad i företagets bokföring.

I samband med företagseventet kan företaget ha kompetensutveckling och föreläsning för vidarestudier hos medarbetarna inom ämnen som kundservice, försäljning och ledarskap. För det är viktigt att medarbetarna är medvetna om att allt hör samman inom ett företag och inte är en självständig enhet. För företagets kunder ser företaget som en enhet, oavsett om kunden kontaktar säljaren direkt, kontaktar kundservice eller gruppchefen. Om medarbetarna kan medverka till att företaget har en och samma kommunikation med kunderna, stärker detta företagets varumärke och goodwill, vilket är en ovärderlig tillgång för företaget och som inte kan mätas i pengar eller i olika nyckeltal. Om företaget tänker likt allsången ”Stockholm i mitt hjärta” och tänker ”Medarbetaren är företagets hjärta” kan grunden för ett effektivt arbete skapas till gagn för företagets kunder och medarbetare.

Med ett event för företaget, gärna utanför företagets egna lokaler, går det att skapa  förutsättningar till bra klimat på arbetsplatsen. Detta skapar bra grund för att skapa framgångar för företaget och inte minst dess medarbetare. En bra arbetsplats för medarbetarna är en viktig facklig fråga och som gynnar företagets årsredovisning samt inte minst företagets kunder.Unionen