Accept Inkomstförsäkring

Lag och avtal


Fackligt arbete utgår från den svenska lagstiftningen och kollektivavtalet som finns på din arbetsplats. Tre viktiga lagar är Lagen om anställningsskydd (LAS), Medbestämmandelagen (MBL) och Förtroendemannalagen (FML) som tillsammans reglerar grunden för anställningen och det fackliga arbetet.

Dessutom gäller det att din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal – det vill säga kommit överens med en arbetstagarorganisation (eller facket, som vi säger till vardags) – om vilka "spelregler" som gäller för just din arbetsplats; som vilken semesterlön du ska ha, vilken lägsta löneförhöjning du ska ha varje år och andra frågor som påverkar dig i vardagen och i långsiktigt perspektiv, som exempelvis tjänstepension.